KŁÓDKA

ZBIÓRKA ODPADÓW 

 

WYSTAWA GOŁĘBI RASOWYCH I DROBNEGO INWENTARZA

 

APEL

ZEBRANIE

         W dniu 26 września 2017r. o godz. 18.00 w pomieszczeniu po byłym barze Nad Osą odbędzie się zebranie wiejskie dotyczące omówienia między innymi budżetu na rok 2018. Serdecznie zapraszam  - sołtys.

FOTO-RELACJA Z TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ 2017r.

LINK

FOTO-RELACJA Z DNIA DZIECKA 2017r.

LINK

AKCJA POLSKICH SIECI ENERGETYCZNYCH

TURNIEJ O PUCHAR SOŁTYSA KŁÓDKI W SIATKÓWKE 2017

      W dniu 06 sierpnia 2017r. planowany jest od godziny 11.00 turniej o puchar sołtysa Kłódki. Zgłaszanie 3 osobowych drużyn od godziny 10.30 na placu zabaw w Kłódce.

                                               Serdecznie zapraszam - sołtys.

FOTORELACJA Z RAJDU ROWEROWEGO 2017

 

ZDJĘCIA - link

RAJD ROWEROWY 2017

       Informuję, że rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z planem. Osoby nieletnie które, przybędą na rajd bez rodzica lub opiekuna zobowiązane są posiadać pisemne oświadczenie o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na udział w rajdzie rowerowym mojego (syna/córki/podopiecznego) w dniu 16.07.2017r. w godzinach 11.00-17.00).

Ponadto przypominam o konieczności posiadania kamizelek odblaskowych. 

Wzór oświadczenia do pobrania poniżej:

Rajd_rowerowy_2017.rar 

                                                                                                  Pozdrawiam - Sołtys

OGŁOSZENIE

  

PODZIĘKOWANIE

       Pragnę serdecznie podziękować za zangażowanie i wkład własny w wykoszeniu boiska w Kłódce następującym osobom:

- Agata, Paweł Michał i Maciej Szczepańscy

- Piotr i Aleksandra Burkiewicz

- Jakub Kudlerek

- Łukasz Jendrny

- Dawid Madej

Jeszce raz dziękuję - Sołtys.

PRZEBUDOWA DROGI

          Informuję, że w miesiącu lipiec 2017r. rozpocznie się utwardzanie drogi od posesji Pana Zielińskiego w kierunku Rogóźna. W związku z powyższym mogą następić utrudnienia w ruchu kołowym na odcinku w/w drogi - sołtys.

FOTO-RELACJA Z DNIA DZIECKA 2017

      W dniu 3 czerwca 2017r. odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Za pomoc w zorganizowaniu imprezy pragnę podziękować niżej wymienionym osobom:

- Szczepański Waldemar, Wrzesiński Ireneusz, Kaliszewski Tomasz i Krystian, Kaleciak Dawid, Błaszczak Jolanta i Henryk, Rynkowski Marcin, Balbuza Andrzej, Listkiewicz Ireneusz i Ewa, Witkowski Michał, Kaliszewska Natalia, Chróścicka Mirosława, Krajewscy Piotr i Alina, Zielińscy Marcin i Romana, Rynkowski Mariusz oraz Gliniecka Marta.

Dziękuje również dzieciom:

- Wrzesiński Kamil, Szczepańscy Maciej, Agata i Michał, Ślusarczyk Sandra, Krzeszewski Krzysztof, Balbuza Karolina, Tomczak Lilianna, Kaleciak Nataniel, Krajewscy Wiktor i Martyna.

ZDJĘCIA

 

RAJD ROWEROWY

      Informuję, że dnia 16 lipca 2017r. planowany jest rajd rowerowy. Rozpoczęcie rajdu o godzinie 11.00 przy placu zabaw w Kłódce. Serdecznie zapraszam - sołtys.

BADANIE WZROKU

       W dniu 07 czerwca 2017r. w Ośrodku Zdrowia w Rogóźnie w godzinach 8.00-10.00 odbędzie się profilaktyczna akcja badania wzroku pod kątem zaćmy i jaskry. Zapysy można dokonać osobiście w ośrodku lub telefonicznie pod nr tel. (56)468-84-29. Koszt badnia :

- zaćma -  5 zł                         

- jaskra - 10 zł

 

DZIEŃ DZIECKA 2017

       W dniu 03 czerwca 2017r. od godziny 16.00 zapraszam na imrezę z okazji dnia dziecka która odbędzie sie jak co roku na boisku sportowym w Kłódce. Osobe chętne do udzielenia pomocy w zorganizowaniu imprezy proszone są o przybycie dzień prędzej około godziny 17.00 w w/w miejsce. Pozdrawiam i z góry dziękuje - sołtys.

ZBIÓRKA ODPADÓW - KŁÓDKA

SZCZEPIENIE ZWIERZĄT - ZMIANA TERMINU

      Nie w dniu 04.05.2017r.  a  08.05.2017r. (czwartek) od godziny 15.15 odbędzie się szczepienie zwierząt przeciw wściekliźnie - wizyty domowe. Koszt szczepienia wynosi 15 zł. Tel. kont. - 56-46-884-19. Do końca maja w lecznicy w Rogóźnie istnieje również możliwość zaszczepienia zwierząt w cenie 10 zł.

FOTO - GALERIA Z BALU KARNAWAŁOWEGO 2017

 

ZDJĘCIA

          KULIG 2017          

     Informuję, że z uwagi na fatale warunki atmosferyczne tegoroczny kulig w wyznaczonym terminie nieodbędzie się, ale gdy tylko pojawi się możliwość jego ponownego zorganizowania informacja zostanie umieszczona na naszej stronie.

 

                                                                                                     SOŁTYS

APEL DO HODOWCÓW DROBIU

MIKOŁAJ - KŁÓDKA 2016R.

 

 

 

Galeria

Serdecznie dziękuje niżej wymienionym osobom:

- Marcin i Zuzia Zielińscy

- Alina i Piotr Krajewscy

- Mirosława i Agata Chróścicka

- Michał Witkowski

- Natalia Kaliczewska

- Henryk Błaszczak

- Agnieszka i Waldemar Szczepańscy

- Marcin Rynkowski

- Michał, Maciej i Agata Szczepańscy

- Ireneusz, Ola i Kamil Wrzesińscy

za pomoc i czynny udział w zorganizowaniu w/w imprezy.

 

                                                                                          Sołtys

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE ODPADÓW

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KŁÓDKA

        W dniu 29 września 2016r. o godz. 18.00 w świetlicy w Kłódce odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Kłódka.

Tematyka zebrania:

1. Zatwierdzenie budżetu Rady Sołeckiej na 2017r.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu  Rogóźna za I półrocze 2016r.

3. Wolne wnioski i zapytania.

OGŁOSZENIE INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

OGŁOSZENIE ARiMR

FOTORELACJE Z FESTYNÓW RODZINNYCH

w 2015 i 2016r.

Festyn rodzinny - 2015r. --- link do zdjęć

Festyn rodzinny - 2016r. --- link do zdjęć

FOTORELACJA Z RAJDU ROWEROWEGO 2016 

LINK DO ZDJĘĆ: TU

OGŁOSZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

TURNIEJ O PUCHAR SOŁTYSA KŁÓDKI

W SIATKÓWKE

W dniu 14 sierpnia 2016r. odbedzie się turniej piłki siatkowej o puchar sołtysa Kłódki.

Impreza odbędzie się na boisku w Kłódce. Zapisy drużyn składających się z trzech osób 

rozpoczną się o godzinie 10.30. Rozpoczęcie turnieju wyznaczone jest na godzinę 11.00.

Na zwycięsców i pozostałych uczestników turnieju czekają okolicznościowe puchary i

nagrody oraz skromny poczęstunek.

Serdecznie zapraszam - sołtys.

DZIEŃ DZIECKA W KŁÓDCE

W dniu 11 czerwca 2016r. od godziny 16.00 rozpocznie się festyn pod nazwą DZIEŃ DZIECKA, który zorganizowany zostanie tradycyjnie na terenie boiska i placu zabaw w Kłódce. Festyn zorganizowany zostanie dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rogóźnie i Radzie Sołeckiej Kłódki.  W trakcie imprezy zapewnione będą atrakcje takie jak:

- przejazd na kucyku

- zjeżdżalnia dmuchana

- konkursy z nagrodami

- mała karuzela 

oraz wiele innych.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 09 czerwca 2016r. od godziny 17.00 rozpoczną się przygotowania do w/w festynu i z góry dziękujemy za udzieloną pomoc.

Serdecznie zapraszamy - Rada Sołecka wraz z Sołtysem.

SZCZEPIENIE     ZWIERZĄT

W dniu 31.05.2016r. (wtorek) w godzinach od godziny 15.15 odbędzie się szczepienie zwierząt przeciw wściekliźnie - wizyty domowe. Koszt szczepienia wynosi 15 zł.

Tel. kont. - 56-46-884-19

OGŁOSZENIE - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.04.2016 r. do 31.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.05.2016 roku w Urzędzie Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno o godz. 10.00. Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno; 2) w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Rogóźno; 3) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@rogozno.ug.gov.pl, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014r. poz. 1662). z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (nr działki i obrębu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rogóźno.

Wójt Gminy Rogóźno mgr inż. Henryk Szpringiel

KOMUNIKAT Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek. Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na poprawienie ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 10 czerwca 2016 r. W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony. Kto złoży wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. do 16 maja może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. W 2016 roku na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro. Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy. Agencja przypomina, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA)

Rozpoczynają się prace nad strategią rozwoju

 gminy Rogóźno

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rogóźno na lata 2016 – 2026

 

W DNIU 27.04.2016R. ODBĘDZIE SIĘ SEMINARIUM DIAGNOSTYCZNO-PROJEKTOWE GMINY ROGÓŹNO

 

Celem seminarium jest uzyskanie materiału wyjściowego dla identyfikacji kluczowych obszarów funkcjonowania gminy Rogóźno oraz zidentyfikowania planów i zamierzeń opiniotwórczych przedstawicieli mieszkańców gminy. Uczestnikami seminarium będą kluczowi przedstawiciele lokalnej społeczności i zaproszeni goście, a w tym np.:

 radni gminy i sołtysi,

przedstawiciele powiatu grudziądzkiego,

kierownicy komórek gminy,

dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych,

reprezentanci środowisk gospodarczych gminy,

reprezentanci samorządu rolnego i rolnicy,

reprezentanci organizacji pozarządowych,

przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych, energetycznych, wodno-kanalizacyjnych itp.,

przedstawiciele instytucji i zakładów państwowych działających na terenie powiatu (lasy państwowe, agencje rządowe itp.),

przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Leśnej itp.,

inne środowiska opiniotwórcze z obszaru gminy,

Ramowy program seminarium diagnostyczno –projektowego w Rogóźnie w dniu 27.04.2016r.

godz. 10,00 Powitanie – Wójt Gminy Rogóźno -Prowadzenie – Michał Górski przedstawiciel Fundacji Promocji Gmin Polskich

10.15 Wprowadzenie do warsztatów wzajemna prezentacja uczestników przedstawienie oczekiwań związanych z warsztatem, omówienie programu warsztatów

10.45 Główne problemy rozwojowe gminy, określenie głównych problemów gminy – praca z moderatorem

prezentacja i ocena wyników pracy

11.15 Analiza SWOT gminy Rogóźno, analiza atutów i słabości rozwoju gminy, praca indywidualna, analiza szans i zagrożeń rozwoju gminy, praca indywidualna - SWOT podsumowanie – praca w zespołach

12.15 Określenie wizji rozwoju gminy wprowadzenie do pracy w zespołach prezentacja i dyskusja wyników pracy w zespołach

12.45 Określenie celów strategicznych rozwoju gminy cele strategiczne – praca indywidualna

13.15 Określenie misji gminy wprowadzenie do pracy praca z moderatorem

13.30 Zdefiniowanie podstawowych działań realizacyjnych dla gminy wprowadzenie do pracy indywidualnej, prezentacja wyników pracy i dyskusja

14.00 Zakończenie warsztatów

DZIĘKUJE ZA POMOC W UŁOŻENIU KOSTKI  - SOŁTYS

CZYN SPOŁECZNY

         W dniu 23.04.2016r od godziny 13.00 rozpoczynamy prace przy odnowieniu kostki brukowej w obrębie krzyży znajdujących się na terenie naszego sołectwa. Osoby zainteresowane pomocą proszę o przybycie do godziny 13.00 w rejon krzyża znajdującego się przy skrzyżowaniu na drodze prowadzącej do Rogóźna.

Z góry dziękuje za pomoc - sołtys.

__________________________________________

Plan Imprez na 2016 rok GOK Rogóźno

STYCZEŃ

 • Grand Prix w tenisie stołowym dla dorosłych
 • Turniej w tenisie stołowym dla dzieci SP i Gimnazjum
 • Ferie zimowe
 • Dzień z Kubusiem Puchatkiem
 • Turniej warcabowy

LUTY

 • Grand Prix w tenisie stołowym dla dorosłych
 • Turniej w tenisie stołowym dla dzieci SP i Gimnazjum
 • Koncert walentynkowy
 • Turniej warcabowy
 • Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym szkół SP
 • Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym Gimnazjum

MARZEC

 • Grand Prix w tenisie stołowym dla dorosłych
 • Dzień Kobiet
 • Turniej w tenisie stołowym dla dzieci SP i Gimnazjum
 • Turniej warcabowy
 • Gminny przegląd poezji „Złote Usta”
 • Konkurs ozdób wielkanocnych

KWIECIEŃ

 • Grand Prix w tenisie stołowym dla dorosłych
 • Turniej w tenisie stołowym dla dzieci SP i Gimnazjum
 • Konkurs fotograficzny „Moja gmina w obiektywie”
 • Gminny konkurs „Mistrz ortografii”
 • Turniej warcabowy
 • Turniej szachowy

MAJ

 • Grand Prix w tenisie stołowym dla dorosłych
 • Spotkanie seniorów (grill Białochowo)
 • Turniej w tenisie stołowym dla dzieci SP i Gimnazjum
 • Gminny przegląd piosenki
 • Turniej warcabowy
 • Dzień Matki

CZERWIEC

 • Dzień Dziecka
 • Festyn sołecki w Kłódce
 • Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Dyrektora GOK
 • Rajd rowerowy
 • Festyn sołecki w Rogóźnie Zamku

LIPIEC

 • Wakacje w GOK
 • Dzień z Czerwonym Kapturkiem
 • Festyn sołecki w Szembruczku
 • Festyn sołecki w Białochowie

SIERPIEŃ

 • Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rogóźno
 • Festyn sołecki w Zaroślu
 • Dożynki Gminne

WRZESIEŃ

 • Spotkanie Kombatantów
 • Święto pieczonego ziemniaka

PAŹDZIERNIK

 • Grand Prix w tenisie stołowym dla dorosłych
 • Turniej w tenisie stołowym dla dzieci SP i Gimnazjum
 • Konkurs fotograficzny „Rogóźno i okolice jesienią”
 • Turniej warcabowy
 • Halloween

LISTOPAD

 • Grand Prix w tenisie stołowym dla dorosłych
 • Konkurs plastyczny z okazji 11 – listopada
 • Turniej w tenisie stołowym dla dzieci SP i Gimnazjum
 • Spotkanie z okazji Dnia Pamięci i Patriotyzmu
 • Turniej warcabowy
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Zabawa Andrzejkowa

GRUDZIEŃ

 • Grand Prix w tenisie stołowym dla dorosłych
 • Mikołajkowy blok sportowo – rekreacyjny
 • Turniej w tenisie stołowym dla dzieci SP i Gimnazjum
 • Warsztaty jednodniowe ozdób świątecznych
 • Opłatkowe Spotkanie Seniorów
 • Zabawa sylwestrowa

PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU

    Informuję, że w dniu 05.04.2016r. w godzinach 9.00-13.00 planowane jest wyłączenie prądu dla gospodarstw,  które są podłączone do transformatora KŁÓDKA 1 (znajduje się on koło Państwa Krajewskich). Pozdrawiam - Sołtys.

TURNIEJ W SZACHY

KULTURY ROGÓŹNIE

ZAPRASZA NA

 TURNIEJ SZACHOWY

 DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY ROGÓŹNO

02.04.2016 r. Sobota, godz. 10:00

MIEJSCE: GOK ROGÓŹNO

SZACOWANIE STRAT

W związku z napływającymi do Urzędu Gminy Rogóźno zgłoszeniami w sprawie oszacowania strat w uprawach, spowodowanych wymarznięciami, informuję o możliwości składania stosownych wniosków przez poszkodowanych rolników .

Złożone wnioski stanowić będą podstawę do oszacowania strat i sporządzenia protokołów przez właściwą komisję , powołaną przez Wojewodę .

Wnioski można pobierać i składać w Urzędzie Gminy , pokój nr 17 , w terminie do 30 marca 2016 roku .

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA - wniosek.pdf 

PODZIĘKOWANIA ZA WSPANIAŁĄ ZABAWĘ

      Już poraz kolejny odbyła się zabawa karnawałowa w naszej Kłódce. W gronie blisko 50 osób do godziny czwartej rano przy akompaniamencie zespołu muzycznego bawiliśmy się wspólnie po raz pierwszy w tym roku. Dziękuje za wspaniałą atmosferę i z niecierpliwościa oczekuję na kolejne nasze spotkanie. Poniżej znajduje się link do części fotografi uwieczniających nasze "wzmagania" oraz króciutki filmik, natomiast osoby zainteresowane uzyskaniem większej ilości materiałów multimedialnych proszę o kontakt- sołtys. cool

 

- ZDJĘCIA -

 

 

FOTO RELACJA Z KULIGU

       Przedstawiamu Państwu Helene - rok produkcji 1969r. Pierwszy raz brała udział w kuligu i spisała sie na szóstkę. Jednocześnie dziękuję zarządowi lotniska w Lisich Kątach oraz mieszkańcom za bezinteresowną pomoc w organizacji kuligu - sołtys.

 GALERIA

ZABAWA KARNAWAŁOWA 2016

          Na dzień 30 stycznia 2016r. planowana jest organizacja zabawy karnawałowej w naszaj świetlicy. Początek zabawy - godzina 20.00 ( mile widziane przebranie). Termin zgłoszeń do 28 stycznia 2016r.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod nr tel. 605-973-612 - Sołtys.

KULIG

W dniu 16 stycznia 2016r. od godziny 13.00 na lotnisku w Lisich Kątach odbędzie się kulig wiejski dla mieszkańców sołectwa Kłódka. 

Serdecznie zapraszam - sołtys.

INFORMACJA

              Informuję, że śmieci nieodebrane w dniu 11 stycznia 2016r. zostaną odebrane w dniu 16 stycznia 2016r.

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM - FOTORELACJA

      W dniu 20 grudnia 2015r. odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem. Serdecznie zapraszam do obejrzenia fotorelacji z przedmiotowej uroczystości.

Link do galerii:   ZDJĘCIA

Pozdrawiam Sołtys. 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W KŁÓDCE

    Informuję, że w dniu 20 grudnia 2015r. o godzinie 15.00 w świetlicy odbędziew się dla dzieci  spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Serdecznie zapraszam - Sołtys.

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE WYWOZU AZBESTU

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

II TURNIEJ W WARCABY

Witam i zapraszam na stronę internetową www.rogozno.naszego.pl  Najbliższa impreza w czwartek (19.11.2015r.) o godzinie 17.00 - drugi turniej w warcaby.

Zapraszam:  Daniel Lipowski.

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE NIECZYSTOŚCI

DZIEŃ PAMIĘCI I PATRIOTYZMU

GMINY ROGÓŹNO

Rada gminy Rogóźno serdecznie zaprasza mieszkańców dnia 11 listopada 2015r. na uroczystości z okazji Dnia Pamięci i Patriotyzmu Gminy Rogóźno.

I TURNIEJ W WARCABY

Zapraszam na I turniej w warcaby, który odbędzie sie 22.10.2015r.  o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie. Proszę o poinformowaniemieszkańców Waszego sołectwa o których wiecie, że grają w warcabyDokładne informacje na stronie www.rogoznonaszgok.pl 

Sołtys

KOMUNIKAT

           W dniu 15 września 2015r. o godz. 18.00 w świetlicy na zapleczu byłego Baru nad Osą odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Kłódka.

Tematyka zebrania:

1. Zatwierdzenie budżetu Rady Sołeckiej na 2016r.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2015r.

3. Wolne wnioski i zapytania

 

Serdecznie zapraszam - sołtys.

FOTO-RELACJA Z TURNIEJU

PIŁKI SIATKOWEJ

          W dniu 16 sierpnia odbył się turniej piłki siatkowej o puchar sołtysa. Do turnieju przystąpiło siedem trzy osobowych drużyn. Drużyny rywalizowały od godziny 12.00 do około 19.00. Poniżej przedstawiam oficjalne wyniki turnieju oraz foto-relacje w linku umieszczonym pod wynikami.

Pozdrawiam - sołtys.

 

Wyniki:

1. KOJOTY

2. MMS

3. POMIDORY

4. HUZARZY

5. AKTIMELKI

6. SISTERS

7. BRUTUSY

 

ZDJĘCIA

TURNIEJ O PUCHAR SOŁTYSA KŁÓDKI

W SIATKÓWKE

W dniu 16 sierpnia 2015r. odbedzie się turniej piłki siatkowej o puchar sołtysa Kłódki.

Impreza odbędzie się na boisku w Kłódce. Zapisy drużyn składających się z trzech osób 

rozpoczną się o godzinie 10.30. Rozpoczęcie turnieju wyznaczone jest na godzinę 11.00.

Na zwycięsców i pozostałych uczestników turnieju czekają okolicznościowe puchary i

nagrody oraz skromny poczęstunek.

Serdecznie zapraszam - sołtys.

FOTO-RELACJA Z RAJDU ROWEROWEGO

W celu obejrzenia foto-relacji z rajdu rowerowego proszę o naciśnięcie linku.

Pozdrawiam sołtys.     ZDJĘCIA

RAJD     ROWEROWY

W dniu 19.07.2015r. planowany jest rajd rowerowy. Zbiórka o godzinie 11.00 na placu zabaw w Kłódce. Serdecznie zapraszam - sołtys.

SZCZEPIENIE     ZWIERZĄT

W dniu 18.06.2015r. (czwartek) w godzinach 15.15-19.00 odbędzie się szczepienie zwierząt przeciw wściekliźnie - wizyty domowe. Koszt szczepienia wynosi 15 zł. Tel. kont. - 56-46-884-19

             DZIEŃ DZIECKA 2015

1

liczba odwiedzających
© 2013-2017 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl